Assessorament Jurídic-Legal

Àrea Mercantil

 

Prestem serveis de gestoria, assessoria i consultoria legal en l’àmbit del dret mercantil, entre els que destaquem:

 • Societari:
  • Constitució de Societats;
  • Seguiment de la vida de la societat:
   • Modificacions estatutàries (ampliacions i reduccions de capital, canvi de domicili social, etc.);
   • Redacció de pactes parasocials;
   • Nomenament i cessament de càrrecs i apoderaments;
   • Separació i exclusió de socis;
   • Reestructuració empresarial: fusions, escissions, cessió global d’actius i passius, aportacions de branca d’activitat;
  • Procediments de Dissolució i Liquidació.
 • Contractació mercantil:
  • Compravenda mercantil: transmissió de mercaderies i de bens immaterials;
  • Contractes de Col·laboració i de Prestació de serveis: contracte d’agència, de comissió, distribució, franquícia i dipòsit;
  • Comerç electrònic;
  • Arrendaments de negoci o indústria;
  • Contractes de préstec i préstecs participatius.
 • Gestió de cobraments i Morositat – Factures rectificatives
 • Concursal – Personificació en procediments concursals i seguiment dels mateixos
Àrea Civil

 

Prestem serveis d’assessoria i consultoria legal en l’àmbit del dret civil, entre els que destaquem:

 • Dret immobiliari: Compravenda, constitució i extinció de drets reals sobre béns immobles (arrendaments, usdefruit, ús i habitació), constitució de Comunitats de Béns i extinció del condomini;
 • Dret Successori: Testaments, llegats i acceptacions d’herències;
 • Donacions.
Àrea Processal

 

Prestem serveis d’assessoria i consultoria legal en l’àmbit del dret processal, en tot tipus de procediments judicials, entre els quals destaquem:

 • Reclamacions de deutes;
 • Procediments declaratius (obligacions de fer i no fer);
 • Reclamació de danys i perjudicis: incompliment d’obligacions contractuals, responsabilitat professional i responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques;
 • Procediments Executius o d’Embargament.
 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR